Aktualności

2020-10-01

Od 5 października rząd Finlandii przywraca Polskę na listę "czerwonych" krajów.

 

⚠️Od 5 października kontrole na granicach wewnętrznych zostaną przywrócone dla ruchu między Finlandią a Litwą, Polską i San Marino (z wyjątkiem rejsów rekreacyjnych).

https://www.raja.fi/current.../guidelines_for_border_traffic

https://www.raja.fi/current_issues/qa

Dozwolone przyczyny wjazdu z Polski do Finlandii (od 5 października):

• Powrót do Finlandii:

- obywatele Finlandii i członkowie ich rodzin

- obywatele krajów UE i Schengen zamieszkujący w Finlandii i członkowie ich rodzin

- obywatele państw trzecich mieszkający w Finlandii na podstawie pozwolenia na pobyt

• Powrót do lub przez inne kraje UE i Schengen:

- obywatele innych krajów UE i Schengen oraz członkowie ich rodzin

- obywatele państw trzecich przebywający w innym państwie UE lub Schengen na podstawie pozwolenia na pobyt

• Podróże służbowe lub niezbędne podróże:

- podróż służbowa związana z zatrudnieniem lub zleceniem (podczas odprawy granicznej osoba odbywająca podróż służbową może zostać poproszona o przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wjazdu. Dokumenty te mogą w szczególności dotyczyć informacji o stosunku pracy i zleceniu. )

- osoby studiujące w Finlandii

- osoby posiadające pozwolenie na pobyt w Finlandii oraz obywatele UE / Schengen, którzy zarejestrowali swoje prawo pobytu

- osoby podróżujące w sprawach rodzinnych (np. spotkanie z krewnym, związek, pogrzeby, śluby, choroba)

- inny niezbędny i uzasadniony powód (np. niezbędne powody osobiste, majątek, miejsce zamieszkania lub dodatkowe miejsce zamieszkania w Finlandii, ustalenia majątkowe w Finlandii).

Wjazdy umotywowane innymi niezbędnymi powodami są oceniane indywidualnie w oparciu o informacje zebrane podczas kontroli granicznej.

Kontrola granic wewnętrznych i ograniczenia wjazdu do Finlandii mogą zostać zniesione w przypadku krajów, w których liczba nowych przypadków nie przekroczyła 25 nowych przypadków na 100 000 osób w ciągu ostatnich 14 dni. Lista krajów objętych ograniczeniami i dozwolonych będzie przeglądana co tydzień i w razie potrzeby aktualizowana.

Rząd Finlandii przyjął rezolucję w sprawie nowego modelu operacyjnego wdrażania strategii hybrydowej w ruchu granicznym i podróżach. Celem jest wprowadzenie nowego modelu opartego na testach 23 listopada 2020 r.

Od 1 października dwa dobrowolne testy na COVID-19 będą zalecane podróżnym przybywającym do Finlandii z krajów o większej częstości występowania i z których wjazd do Finlandii jest ograniczony. Zaleca się wykonanie pierwszego testu do 72 godzin (3 dni) przed przybyciem do Finlandii. Do drugiego testu należy przystąpić nie wcześniej niż 72 godziny (3 dni) po wjeździe do kraju. Do czasu uzyskania wyniku drugiego testu osoby wjeżdżające do Finlandii powinny pozostawać w izolacji w miejscu zamieszkania. Okres samoizolacji zakończy się, jeśli wynik testu będzie negatywny. Jeśli wynik testu będzie pozytywny, lekarz umieści osobę w kwarantannie do czasu wyzdrowienia.

Podróżni przebywający w Finlandii krócej niż trzy dni (mniej niż 72 godziny) nie będą musieli pozostawać w izolacji ani przystępować do drugiego testu.

Szczegółowe informacje:

https://valtioneuvosto.fi/.../maahantulon-rajoituksia...

Instrukcje dotyczące podróży i dobrowolnej kwarantanny podczas pandemii koronawirusa:

https://thl.fi/.../travel-and-the-coronavirus-pandemic

Informacje i porady dotyczące koronawirusa w Finlandii:

https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus